این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > آشنایی با تصویربرداری فراصوتی USCT و قسمت بندی سه بعدی اسلایس های آن برای کمک به تشخیص سرطان سینه
.: آشنایی با تصویربرداری فراصوتی USCT و قسمت بندی سه بعدی اسلایس های آن برای کمک به تشخیص سرطان سینه

آشنایی با تصویربرداری فراصوتی USCT و قسمت بندی سه بعدی اسلایس های آن برای کمک به تشخیص سرطان سینه

ارائه دهنده: دکتر اشکان تاشک

   معرفی کارگاه آموزشی :

 

             

 

به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی رسمی کنفرانس اعطا خواهد شدFollow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618