این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > آموزش نحوه کار با حسگرهای) sunSPOT دوره عمومی)
.: آموزش نحوه کار با حسگرهای) sunSPOT دوره عمومی)

آموزش نحوه کار با حسگرهای) sunSPOT دوره عمومی)

ارائه دهنده: دکترمنا قاسمیان

 

      معرفی کارگاه آموزشی:            به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی رسمی کنفرانس اعطا خواهد شدFollow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618