این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > هزینه های ثبت نام در کنفرانس
.: هزینه های ثبت نام در کنفرانس

تمام علاقمندان به حضور در کنفرانس، بایستی حق ثبت نام کنفرانس را پرداخت نمایند. حق ثبت نام شامل دریافت هدایای کنفرانس، حضور در تمام جلسات سخنرانی و ارائه مقالات و پذیرایی می باشد. حداقل یک نویسنده مقالات پذیرفته شده، باید برای شرکت در کنفرانس ثبت نام نمایند تا مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ شود.

ثبت نام در کنفرانس

هزینه ثبت نام زودهنگام (ریال)

تا 15 اسفند 1394

هزینه ثبت نام دیرهنگام (ریال)

بعد از 15 اسفند 1394

ارسال اولیه مقاله جهت داوری

500000

---

ارسال نسخه نهایی مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس *

3500000

4500000

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجویی)

1500000

2000000

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (غیردانشجویی)

4000000

5000000

* 20% تخفیف ویژه اعضاء IEEE
Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618