این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > الگوی نگارش مقالات
.: الگوی نگارش مقالات

مقالات ارسالی به بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2016)  باید مطابق با الگوی کنفرانس تدوین گردند. مقالاتی که با الگوی کنفرانس مطابقت نداشته باشند و یا اطلاعات موجود در آنها ناقص باشد، در چرخه نشر و اقدامات کنفرانس قرار نخواهند گرفت.
مقالات پذیرفته شده باید به صورت الکترونیکی در فرمت PDF و سازگار با فرمت IEEE ارسال شوند.

  الگوی فایل نهایی مقالات پذیرفته شده انگلیسی:
[Word File]
  
 
الگوی فایل نهایی مقالات پذیرفته شده فارسی: [Word File]


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618