این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > راهنمای ارسال مقاله
.: راهنمای ارسال مقاله

مقالات باید دربرگیرنده یافته های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلا منتشر نشده باشند.

مقالات باید مطابق دستورالعمل های موجود در وبسایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند و ارسال مقالات تنها از طریق وبسایت کنفرانس امکان پذیر است.

جهت چاپ مقاله در مجموعه مقالات، ارائه مقاله در کنفرانس الزامی است.

مقالات در دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شوند.

مقالات برتر انگلیسی جهت چاپ در مجله زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

Iranian Journal of Science and Technology,Transactions of Electrical Engineering (ISI Indexed)Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618