این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > کمیته علمی کنفرانس بیست و چهارم
.: کمیته علمی کنفرانس بیست و چهارم

نام و نام خانوادگی وابستگی
ابراهیم عبیری جهرمی دانشگاه صنعتی شیراز
ابراهیم فرجاه دانشگاه شیراز
ابوالقاسم زیدآبادی نژاد  دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد حدائق دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
احمد خادم زاده  مرکز تحقیقات مخابرات ایران
احمد سالم نیا دانشگاه شهید بهشتی
احمد صلاحی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
اسدالله داوری دانشگاه ویرجینیای غربی
اشکان سامی دانشگاه شیراز
اصغر غلامی دانشگاه صنعتی اصفهان
اقبال منصوری دانشگاه شیراز
الهیار منتظری دانشگاه لنکستر
امید فاطمی دانشگاه تهران
امیر مهرتاش جاکوبز نیوزیلند
امیرابوالفضل صورتگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین نوبختی دانشگاه صنعتی شریف
ایاز قربانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایوب محمدیان مرکز تحقیقات مخابرات ایران
بابک محمدزاده اصل دانشگاه تربیت مدرس
بنجامین بلانکرتز دانشگاه صنعتی برلین
بیژن عباسی آرند  دانشگاه تربیت مدرس
بیژن علیزاده دانشگاه تهران
پاکنوش کریم آقایی دانشگاه شیراز
پانیز عزمی  دانشگاه تربیت مدرس
پرهام شناور دانشگاه شیراز
تورج امرایی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
جمشید آقایی دانشگاه صنعتی شیراز
جواد علیرضایی دانشگاه ریرسون
حامد کبریایی دانشگاه تهران
حامد مسندی شیرازی دانشگاه شیراز
حبیب الله عبیری دانشگاه شیراز
حبیب اله دانیالی دانشگاه صنعتی شیراز
حسن آقایی نیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن زرگرزاده دانشگاه میسوری
حسن قاسمیان دانشگاه تربیت مدرس
حسن مرادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حسینی نژاد  دانشگاه خواجه نصیر طوسی
حسین سیفی دانشگاه تربیت مدرس
حسین عسکریان ابیانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین قرائی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
حسین کاظمی کارگر دانشگاه شهید بهشتی
حسین محسنی دانشگاه تهران
حمید خالوزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
حمید سلطانیان زاده دانشگاه تهران
حمیدرضا ابوطالبی دانشگاه یزد
حمیدرضا بخشی دانشگاه شاهد
حمیدرضا تقی راد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
حمیدرضا شاکر مرکز انفورماتیک انرژی دانمارک
حمیدرضا کریمی دانشگاه اگدر نروژ
دکتر غلامرضا یوسفی دانشگاه صنعتی اصفهان
دنیل سیمون دانشگاه ایالتی کلیولند
دیوید ج. استری دانشگاه مک گیل
رسول امیرفتاح  دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول کاظم زاده دانشگاه صنعتی سهند
رشاد حسینی  دانشگاه تهران
رضا احمدی دانشگاه ایلینویز جنوبی
رضا بوستانی دانشگاه شیراز
رضا بیرانوند  دانشگاه تربیت مدرس
رضا ثامنی دانشگاه شیراز
رضا یوسفی دانشگاه صنعتی اصفهان
روح الله دوست حسینی دانشگاه یزد
زهره عظیمی فر دانشگاه شیراز
ستار هاشمی دانشگاه شیراز
سجاد ازگلی دانشگاه تربیت مدرس
سجاد ظریف زاده دانشگاه یزد
سعید جعفرزاده دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
سعید سعیدی  دانشگاه تربیت مدرس
سعید صانعی دانشگاه سوری
سعید لطفی فرد دانشگاه ایالتی واشنگتن
سید اسماعیل حسینی دانشگاه شیراز
سید مجتبی میرسلیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمد رضا موسوی دانشگاه شیراز
سید مصطفی فخراحمد دانشگاه شیراز
سیدعلی قرشی دانشگاه شهید بهشتی
شاپور گلبهار حقیقی دانشگاه شیراز
شادرخ سماوی  دانشگاه صنعتی اصفهان
شاهرخ جم  دانشگاه صنعتی شیراز
شاهرخ ولایی دانشگاه تورنتو
شاهین جعفر آبادی آشتیانی دانشگاه تهران
شهرام جعفری دانشگاه شیراز
شهرام شهباز پناه دانشگاه اونتاریو
شهرام معین مرکز تحقیقات مخابرات ایران
شهره کسائی دانشگاه صنعتی شریف
طاهر نیکنام دانشگاه صنعتی شیراز
طاهره بینا زاده دانشگاه صنعتی شیراز
عباس ظریفکار دانشگاه شیراز
علی اکبر تدین دانشگاه یزد
علی اکبر صفوی دانشگاه شیراز
علی بنایی دانشگاه صنعتی شریف
علی جمشیدی دانشگاه شیراز
علی حقدل دانشگاه شیراز
علی حمزه دانشگاه شیراز
علی شیخ الاسلام دانشگاه تورنتو
علی عبدی موسسه صنعتی جورجیا
علی مطیع نصرآبادی دانشگاه شاهد
علی مهریزی ثانی دانشگاه ایالتی واشنگتن
علیرضا بهراد دانشگاه شاهد
علیرضا خیاطیان دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی دانشگاه شیراز
علیرضا صالحی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علیرضا صدیقی دانشگاه یزد
علیرضا کشاورز دانشگاه شیراز
علیرضا یاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران
غلامحسین دستغیبی فرد دانشگاه شیراز
فرخ امین فر دانشگاه تهران
فرزاد مهاجری دانشگاه شیراز
فرزانه عبداللهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه عبدالهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد خونجوش دانشگاه شیراز
فرهاد رشیدی حائری دانشگاه پلی تکنیک فدرال لوزال
فریبا بهرامی دانشگاه تهران
کامران کاظمی دانشگاه صنعتی شیراز
کوروش صدقی سیگارچی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
کیوان نجاریان دانشگاه میشیگان
گئورک قره پتیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مازیار پالهنگ  دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی جودکی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی مازوچی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محسن پارسا مقدم دانشگاه تربیت مدرس
محسن غفاری میاب  دانشگاه تربیت مدرس
محمد امیر خجسته پور آزمایشگاه های NEC آمریکا
محمد باقر شریفیان دانشگاه تبریز
محمد پویان دانشگاه شاهد
محمد حسن آسمانی دانشگاه شیراز
محمد حسین شیخی دانشگاه شیراز
محمد حسین کهایی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد خلج امیرحسینی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد درایینی دانشگاه مک گیل
محمد صلیعی دانشگاه تربیت مدرس
محمد عشقی دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی مسندی شیرازی دانشگاه شیراز
محمد کاظم مروج فرشی دانشگاه تربیت مدرس
محمد مهدی عارفی دانشگاه شیراز
محمد یاوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجواد یزدان پناه دانشگاه تهران
محمدحسن قاسمیان یزدی  دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین کاظمی دانشگاه شاهد
محمدحسین منشئی  دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا بسمی دانشگاه شاهد
محمدرضا حسام زاده موسسه صنعتی KTH
محمدصالح تواضعی دانشگاه صنعتی شریف
محمدکاظم مروج فرشی  دانشگاه تربیت مدرس
محمود جورابیان دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شاه آبادی دانشگاه تهران
محمود شاه آبادی دانشگاه تهران
محمود فتوحی فیروزآباد دانشگاه صنعتی شریف
محمود فرهنگ دانشگاه شیراز
محمود کریمی دانشگاه شیراز
محمود کمره ای دانشگاه تهران
محمودرضا حقی فام دانشگاه تربیت مدرس
مرسده خواجوی خانی دانشگاه مرکزی فلوریدا
مریم دهقانی دانشگاه شیراز
مریم ذکری دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم سادات تهاوری مرکز انفورماتیک انرژی دانمارک
مریم محبی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
مسعود اسدپور  دانشگاه تهران
مسعود بابایی زاده دانشگاه صنعتی شریف
مسعود موحدی  دانشگاه یزد
مسعودرضا آقا بزرگی  دانشگاه یزد
مصطفی درختیان دانشگاه شیراز
منصور ذوالقدری جهرمی دانشگاه شیراز
مهدی الله بخشی دانشگاه شیراز
مهدی داورپناه دانشگاه تهران
مهدی سجودی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی فسنقری مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مهدی کیانی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
مهدی میری دانشگاه شیراز
مهدی وکیلیان دانشگاه صنعتی شریف
مهران یزدی دانشگاه شیراز
مهرداد حسین زاده دانشگاه کترینگ
مهرداد معلم دانشگاه سیمون فراسر
مهرزاد بیغش دانشگاه شیراز
مهسان توکلی کاخکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
ناصر محمدزاده دانشگاه شاهد
ناهید مجد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
نصرت­ الله گرانپایه دانشگاه خواجه نصیر طوسی
نگین معنوی زاده دانشگاه خواجه نصیر طوسی
هوشنگ کریمی دانشگاه پلی تکنیک مونترآل
هومان تحیری دانشگاه شیراز
وحید ابوطالبی دانشگاه یزد
وحید یزدانیان مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مهران جاهد دانشگاه صنعتی شریف
سارا درباری دانشگاه تربیت مدرس
سینا خراسانی دانشگاه صنعتی شریف
سید مسعود سیدی دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا سروری دانشگاه صنعتی شریف
محمد باقر غزنوی دانشگاه شاهد
ستار میرزا کوچکی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم عبیری دانشگاه صنعتی شیراز
فرخ سررشته داری دانشگاه تهران
نگین معنوی زاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618