این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > کمیته اجرایی کنفرانس بیست و چهارم
.: کمیته اجرایی کنفرانس بیست و چهارم


نام

سمت

دکتر مجید ارشاد

رئیس دانشگاه شیراز

دکتر سید علی اکبر صفوی

قائم مقام رئیس دانشگاه شیراز

دکتر احمد عریان

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز

دکتر علیرضا خیاطیان

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر مسعود شفیعی

دبیر کمیته دائمی کنفرانس

دکتر ابراهیم فرجاه

دبیر کنفرانس بیست و چهارم

دکتر مسعود بابایی زاده

دبیر کنفرانس بیست و سوم

دکتر حبیب الله عبیری

دبیر کمیته علمی

دکتر علیرضا خیاطیان

دبیر کمیته مالی

دکتر مریم دهقانی

دبیر کمیته انتشارات

دکتر سیده زهره عظیمی فر

دبیر کمیته روابط عمومی

دکتر فریدون شعبانی نیا

دبیر کمیته روابط بین الملل

دکتر محمد محمدی

دبیر کمیته تدارکات و امور اجرائی

دکتر محمد حسین شیخی

دبیر کمیته پشتیبانی و ارتباط با صنعت

دکتر مهرزاد بیغش

دبیر کمیته کارگاه های آموزشی و میزگردها

دکتر سید محمد رضا موسوی

دبیر کمیته انفورماتیک

دکتر اشکان سامی

دبیر کميته پايگاه داده ها و مقالات

دکتر تیمور قنبری هاشم آبادی

دبیر کمیته دبیرخانه و نمایشگاه ها

دکتر محمد طاهری

دبیر کمیته دانشجویی

دکتر هومان تحیری

دبیر کمیته تشریفات

دکتر رضا بوستانی

دبیر زیرکمیته علمی مهندسی پزشکی

دکتر محمود کریمی

دبیر زیرکمیته علمی مخابرات

دکتر محمد هادی صدرالدینی

دبیر زیرکمیته علمی کامپیوتر

دکتر سید علی اکبر صفوی

دبیر زیرکمیته علمی کنترل

دکتر عباس ظریفکار

دبیر زیرکمیته علمی الکترونیک

دکتر علیرضا سیفی

دبیر زیرکمیته علمی قدرت

مهندس سید محمد بیدکی

مدیر وبسایت کنفرانس
Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618