این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: | اطلاع رسانی

کد خطاهای فرم copyright

در صورتی که نویسندگان اطلاعات درست را در فیلدهای فرم copyright وارد نکنند ممکن است با اشکالات زیر روبه رو شوند، شرح کد خطا:

 در صورتی که نویسندگان اطلاعات درست را در فیلدهای فرم copyright وارد نکنند ممکن است با اشکالات زیر روبه رو شوند، شرح کد خطا:بازگشت1394/12/09
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618