این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره ICEE 2016 > داوران >
.: داوران

جناب آقاي test1

جناب آقاي محمد علی خلیل زاده ( آزاداسلامی مشهد )

سركار خانم نادیا نقوی ( فردوسی مشهد )

سركار خانم سپیده جباری ( زنجان )

سركار خانم هدی محمد زاده ( صنعتی شریف )

سركار خانم مریم محبی ( صنعتی خواجه نصیر )

جناب آقاي مهران جاهد ( Sharif University of Technology )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618