این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره ICEE 2016 > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

آموزش نحوه کار با حسگرهای sunSPOT (دوره عمومی) (ثبت نام به صورت عادی)

1395/02/20
دکتر منا قاسمیان
ظرفیت 40 نفر

کارگاه شبکه های حسگر بی سیم که توسط اعضای گروه eSenseد برگزار خواهد شد کارگاهی است که که با هدف ايجاد آشنايي عملي شرکت کنندگان با مفهوم شبکه هاي حسگر شکل گرفته است. در
استفاده Sun متعلق به شرکت SUN SPOT اين کارگاه از ۴۰ حسگر واقعي آزمايشگاهي
مي شود و به شرکت کنندگان نمونه اي از اين حسگرهاي واقعي اختصاص داده مي شود تا طي انجام
آزمايش هاي مختلف با نحوه به کارگيري، ويژگي هاي مختلف اين حسگرها و چگونگي ايجاد يک
شبکه با استفاده از تعدادي حسگر آشنا مي شوند.

لينك اصلي

آموزش نحوه کار با حسگرهای sunSPOT (دوره عمومی)(ثبت نام به صورت دانشجویی)

1395/02/20
دکتر منا قاسمیان
ظرفیت 40 نفر

کارگاه شبکه های حسگر بی سیم که توسط اعضای گروه eSenseد برگزار خواهد شد کارگاهی است که که با هدف ايجاد آشنايي عملي شرکت کنندگان با مفهوم شبکه هاي حسگر شکل گرفته است. در
استفاده Sun متعلق به شرکت SUN SPOT اين کارگاه از ۴۰ حسگر واقعي آزمايشگاهي
مي شود و به شرکت کنندگان نمونه اي از اين حسگرهاي واقعي اختصاص داده مي شود تا طي انجام
آزمايش هاي مختلف با نحوه به کارگيري، ويژگي هاي مختلف اين حسگرها و چگونگي ايجاد يک
شبکه با استفاده از تعدادي حسگر آشنا مي شوند.

لينك اصلي

test

1395/02/20
test
ظرفیت 2 نفر

test

لينك اصلي

آموزش نحوه کار با حسگرهای sunSPOT (دوره عمومی)(ثبت نام به صورت دانشجویی عضو IEEE

1395/02/20
دکتر منا قاسمیان
ظرفیت 40 نفر

کارگاه شبکه های حسگر بی سیم که توسط اعضای گروه eSenseد برگزار خواهد شد کارگاهی است که که با هدف ايجاد آشنايي عملي شرکت کنندگان با مفهوم شبکه هاي حسگر شکل گرفته است. در
استفاده Sun متعلق به شرکت SUN SPOT اين کارگاه از ۴۰ حسگر واقعي آزمايشگاهي
مي شود و به شرکت کنندگان نمونه اي از اين حسگرهاي واقعي اختصاص داده مي شود تا طي انجام
آزمايش هاي مختلف با نحوه به کارگيري، ويژگي هاي مختلف اين حسگرها و چگونگي ايجاد يک
شبکه با استفاده از تعدادي حسگر آشنا مي شوند.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر


Follow Us


       

 

24th  Iranian Conference on Electrical Engineering
(ICEE 2016)Address : Shiraz University
Telephone : +98 - 71 - 36133290
Fax: +98 - 71 - 36474618